کشکول

اطلاعات عمومی در تمام زمینه ها

علامه طباطبایی پاسخ می‌دهد: آیا کوروش هخامنشی همان ذوالقرنین است؟

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۳/۰۶ساعت   توسط محمد جواد  | 

ذوالقرنین قرآن همان کوروش کبیر است؟ + منشور کورش کبیر

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۳/۰۶ساعت   توسط محمد جواد  | 

همایش ذو القرنین و کورش کبیر 6خرداد89

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۳/۰۶ساعت   توسط محمد جواد  | 

کورش کبیر

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۳/۰۶ساعت   توسط محمد جواد  | 

ذو القرنین کورش کبیر است

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۳/۰۱ساعت   توسط محمد جواد  | 

کورش کبیر منجی (ذو القرنین )

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۳/۰۱ساعت   توسط محمد جواد  | 

دو مقاله در باره کورش و ذو القرنین

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۲/۰۶ساعت   توسط محمد جواد  | 

ذو القرنين كه بود؟ (بر گرفته از تفسیر نمونه)

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۲/۰۶ساعت   توسط محمد جواد  | 

ذو القرنین و کورش -2 عربی

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۱/۰۶ساعت   توسط محمد جواد  | 

ذی القرنین و کورش (عربی)

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۱/۰۶ساعت   توسط محمد جواد  | 

داستان ذو القرنین

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۱/۰۶ساعت   توسط محمد جواد  | 

کورش کبیر - ذو القرنین ( ابو الحسن آزاد)

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۱/۰۶ساعت   توسط محمد جواد  | 

کوروش کبیر (ذوالقرنین) ابوالکلام آزاد

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۱/۰۶ساعت   توسط محمد جواد  |