کشکول

اطلاعات عمومی در تمام زمینه ها

علامه طباطبایی پاسخ می‌دهد: آیا کوروش هخامنشی همان ذوالقرنین است؟

+   ۸۹/۰۳/۰۶     محمد  | 

ذوالقرنین قرآن همان کوروش کبیر است؟ + منشور کورش کبیر

+   ۸۹/۰۳/۰۶     محمد  | 

همایش ذو القرنین و کورش کبیر 6خرداد89

+   ۸۹/۰۳/۰۶     محمد  | 

کورش کبیر

+   ۸۹/۰۳/۰۶     محمد  | 

ذو القرنین کورش کبیر است

+   ۸۹/۰۳/۰۱     محمد  | 

کورش کبیر منجی (ذو القرنین )

+   ۸۹/۰۳/۰۱     محمد  | 

دو مقاله در باره کورش و ذو القرنین

+   ۸۹/۰۲/۰۶     محمد  | 

ذو القرنين كه بود؟ (بر گرفته از تفسیر نمونه)

+   ۸۹/۰۲/۰۶     محمد  | 

ذو القرنین و کورش -2 عربی

+   ۸۹/۰۱/۰۶     محمد  | 

ذی القرنین و کورش (عربی)

+   ۸۹/۰۱/۰۶     محمد  | 

داستان ذو القرنین

+   ۸۹/۰۱/۰۶     محمد  | 

کورش کبیر - ذو القرنین ( ابو الحسن آزاد)

+   ۸۹/۰۱/۰۶     محمد  | 

کوروش کبیر (ذوالقرنین) ابوالکلام آزاد

+   ۸۹/۰۱/۰۶     محمد  |